Dit is de website van Marleen Dotselaere.

Algemeen

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren we uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer als u dit aan ons communiceert.

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Op deze site (www.marleendotselaere.be) gebruiken we geen cookies.

Over communicatie per brief: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de vragen die u gesteld hebt.

We kunnen de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid', maar zullen u daarvan vooraf op de hoogte brengen..

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Als u inzage wenst met betrekking tot deze informatie, gelieve ons te contacteren.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die we van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of wil laten verwijderen gelieve ons te contacteren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', of als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren per e-mail.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - GDPR)

Op vrijdag 25 mei 2018 verandert de Europese wetgeving op vlak van de privacy. Vanaf dan gelden strengere regels om uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Wat betekent dit voor u?

 

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u ons contacteren, via mail of telefonisch.

U vindt onze contactgegevens op de contact pagina.

Privacy statement