Algemene voorwaarden

Producten bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om creaties uit verschillende collecties online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘Bestelling Plaatsen’-knop te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Glascreaties Marleen Dotselaere. Indien je geen e-mail van ons ontvangt, gelieve ons te contacteren via glas@marleendotselaere.be.
Enkel de betaalwijze:‘Betaling bij afhalen’ actief.

Algemene voorwaarden

Glascreaties Marleen Dotselaere behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld. Wij kunnen geen bestellingen van minderjarigen ontvangen. Indien een minderjarige een artikel wil kopen op onze site, dient de bestelling door een meerderjarige voogd geplaatst en betaald te worden.
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen jou en Glascreaties Marleen Dotselaere wanneer Glascreaties Marleen Dotselaere de bevestiging ontvangt van je bestelling op haar website.
Glascreaties Marleen Dotselaere kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Aanbod

Alle producten die door Glascreaties Marleen Dotselaere aangeboden worden, zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn deze zoals ze op onze website aangeboden worden.
De artikelen op onze website zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elk scherm verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Bovendien kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de afbeeldingen onder meer door verschillende fotografen gemaakt worden.

Prijzen en factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de klant. De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro en zijn inclusief btw en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.
De prijzen zijn exclusief de verzendingskosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen.
Glascreaties Marleen Dotselaere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Glascreaties Marleen Dotselaere heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen.

De prijs van onze creaties kan af en toe veranderen, zoals ook de prijzen van de grondstoffen en het productieproces kunnen variëren. De prijs die door de klant moet betaald worden is deze van op het moment waarop de bestelling geplaatst wordt.
De producten blijven eigendom van Glascreaties Marleen Dotselaere tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.
De klant gaat ermee akkoord dat Glascreaties Marleen Dotselaere haar factuur in elektronische vorm overmaakt.

Betaling

Bij afhalen van de bestelde goederen moet de betaling op dat moment voldaan worden.
Worden de goederen verzonden dan bieden we de mogelijkheid tot online betaling aan waarbij we gebruik maken van de diensten van Mollie B.V. 

Levering

Glascreaties Marleen Dotselaere zal het bestelde product zo snel als mogelijk klaarmaken voor levering en de klant verwittigen als de bestelling klaar is.
De klant moet Glascreaties Marleen Dotselaere dan contacteren om een afhaaltijdstip af te spreken als de klant de goederen wenst af te halen.
Bij verzending worden de goederen verzonden naar het adres opgegeven door de klant.

Verzendkosten

Bij de keuze voor afhalen van de bestelde producten worden er geen verzendkosten aangerekend.
Bij verzending worden de verzendkosten bepaald tijdens het afsluiten van de aankoop. Deze kosten worden o.m. bepaald door de tarieven van de gebruikte verzendfirma.

Aansprakelijkheid

Glascreaties Marleen Dotselaere kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant.
Om miscommunicatie te voorkomen, raden we je aan om ons adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadres of telefoonnummer onmiddellijk door te geven.
Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de bestelling of klachten over de uitvoering moeten ons schriftelijk worden gemeld binnen de drie dagen na afhaling/ontvangst van de bestelling. De juwelen moeten ongedragen terugbezorgd worden aan Glascreaties Marleen Dotselaere. Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, zal de klacht als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

Glascreaties Marleen Dotselaere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten die zouden voortkomen uit het niet voorradig zijn of een latere levering van het product door overmacht. Wanneer wij worden verhinderd om onze verbintenissen uit te voeren door omstandigheden buiten onze wil (zoals diefstal of foutieve communicatie van de klant) worden wij vrijgesteld van onze verplichtingen en worden wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld nadat wij de klant schriftelijk of elektronisch van de overmacht op de hoogte hebben gebracht.

Herroepingsrecht

Als consument heeft u recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen bij aankoop van een niet-maakwerk product.
Deze termijn gaat in de dag na de levering of afhaling van het product.
Als u gebruikt maakt van het herroepingsrecht moet u de ontvangen goedzeren zo snel mogelijk en uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat u Glascreaties Marleen Dotselaere op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen of terugbrengen.
U betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen.
Glascreaties Marleen Dotselaere zal de ontvangen betaling inclusief eventuele verzendkosten terug betalen na ontvangst van de teruggestuurde of terugbezorgde goederen.

Uitzonderingen op Herroepingsrecht voor maatwerk

Omdat elke creatie van Glascreaties Marleen Dotselaere uniek is en qua kleur en maat kan aangepast worden op vraag van de klant kunnen bestellingen van op maat gemaakte creaties niet worden herroepen. Er is dus geen herroepingsrecht op maatwerk. Door het betalen van een voorschot gaat u akkoord met de bestelling voor het maatwerk. Nadien kunnen deze geplaatste bestellingen voor maatwerk niet meer worden geannuleerd.

Omruiling

Enkel niet op maat gemaakte glasjuwelen komen in aanmerking voor omruiling en dit binnen een periode van 7 (zeven) kalenderdagen na de afhaling door of de verzending naar de klant.
De omruiling wordt enkel aanvaard na inspectie door Glascreaties Marleen Dotselaere en de glascreatie niet beschadigd bevonden wordt en deze niet gedragen werden.

Garantie

Voor elk glascreatie van Glascreaties Marleen Dotselaere krijgt u een wettelijke garantie van 2 jaar.
Deze garantie is enkel geldig op productiefouten en niet op slijtage of verkeerde behandeling. 

Klachtenbemiddeling

Nog vragen, klachten of opmerkingen? Je kan ons altijd contacteren, onze contactgevens kan je vinden op de contactpagina.

Vertrouwen

Wanneer de samenwerking, ongeacht de termijn, niet meer als productief ervaren wordt of het vertrouwen eenzijdig geschonden werd, behoudt Glascreaties Marleen Dotselaere het recht zonder voorafgaande schriftelijke mededeling de samenwerking éénzijdig te verbreken. De verbreking van de samenwerking wordt desgevallend via onze website of email meegedeeld.